Kommenteeri

„Eesti julgeolek 2015: minu panus“

Osalesime täna riigikogus konverentsil „Eesti julgeolek 2015: minu panus“. Toimunud konverentsi korraldasid Eesti NATO Ühing, Kaitseliit, SA Unitas, korporatsioon Vironia, korporatsioon Amicitia, Sinu Riigi Kaitse, Kodanikukaitse MTÜ ja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus koos riigikogu riigikaitsekomisjoni, riigikantselei, haridus- ja teadusministeeriumi ning kaitseministeeriumiga.

Konverentsil keskenduti järgnevatele küsimustele:

Kas meid juba rünnatakse? Eesti strateegilise kommunikatsiooni väljakutsetest hübriidsõja sogases vees.

Euroopa Liit ja NATO on Venemaaga vastasseisus Ukraina küsimuses. Selle osana on käivitatud vastastikused majandussanktsioonid ning toimub ka vastaspoole eriviisiline mõjutamine. Lõpuks defineeritakse meie ühine huvi iga kodaniku tasemel, mitte valitsuskoridorides. Kas meid siis praegu mõjutatakse või mitte?

Milline on kodaniku roll Eesti sõjalises kaitses? Kuidas on võimalik ühildada vabatahtlike soovi toetada riigikaitset nende nõuetega, mida tingib moodne sõjapidamine? Mida on vaja, et Kaitseliidu liikmeskond kasvaks 30 000 liikmeni?

Eesti julgeolekut mõjutavad tegurid on seotud paljude välis- ja sisepoliitiliste ning sotsiaalmajanduslike protsessidega, mille taustal eristub ühiskonna sidusus kui suutlikkus kindlustada oma riigis ühtsus, võrdsus ja heaolu. Mis võiksid olla tugevalt ühtse riigi tunnused julgeoleku ja turvalisuse vaatenurgast lähtuvalt? Kas ja mis tingimustel tagaks avatud riigi identiteet Eesti julgeoleku? Mida tuleb teha selleks, et võimaldada igal Eesti elanikul keelest ja rahvusest sõltumata panustada meie riigi julgeoleku tugevdamisse? Millist suurt kõnetavat narratiivi peame arendama ja kasutama Eesti ühiskonna lõimumise toetamiseks ja suunamiseks?

http://fotoalbum.riigikogu.ee/v/Komisjonid/XIII+Riigikogu/Riigikaitsekomisjon/15102015/

Lisa kommentaar

Email again: